Kontaktné informácie

NCtech s.r.o.

Kosatcová 8
841 07 Bratislava.
Slovenská republika

Tel.: +421/903552411
Mail: nctech@nctech.sk

NCtech s.r.o. – CNC techniku skrotíme pre Vás

  • Používate obrábacie stroje a chcete zvýšiť ich produktivitu ?
  • Používate strojné zariadenia a chcete zvýšiť ich spoľahlivosť ?
  • Chcete rozšíriť Vaše technologické možnosti v rámci Vášho strojového parku ?
  • Chcete mať informácie o výkonnosti Vášho zariadenia v reálnom čase ?
  • Používate produktívny stroj a chcete mať k nemu vzdelanú obsluhu a údržbu ?

Radi Vám v týchto záujmoch pomôžeme

Neponúkame Vám iba produkty ako „CNC systém“, „Software“, „Automatizácia“, „Elektrický komponent“, „Mechanický komponent“, „Projektová dokumentácia“, my Vám nájdeme optimálne technické riešenie, v ktorom sú jednotlivé časti harmonicky prepojené.

Sme vždy pripravení navrhnúť riešenie podľa Vašich vyslovených predstáv konečného fungovania zariadenia a návratnosti vložených investícií.

Zákazník je pre nás rovnako dôležitý v celom životnom cykle produktu: pred objednávkou - počas realizácie - po odovzdaní - po skončení záruky - až do ekologickej likvidácie.