Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 58

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89
NC tech, s.r.o. | Služby - Servis a údržba
Nachádzate sa:

Servis a údržba

V oblasti servisu a údržby Vám ponúkame intenzívnu spoluprácu tak, aby boli minimalizované výpadky produkcie Vašich strojov

 • Servis strojov

  Diagnostika chýb, následné odstránenie v dvoch etapách – rýchle provizórne riešenie a následne trvalé riešenie, ktoré môže byť časovo náročné
  Kontrola geometrickej presnosti strojov a korekcia odchýliek
  Zálohovanie dát systému

 • Oprava strojov

  Oprava riadenia – prípadné systematické chyby, ktoré sa vyskytli prevádzkou stroja
  Výmena riadiaceho systému
  Odobranie nefunkčnej osi – niektorá zo strojových osí je poškodená a ak nie je potrebné ju používať, tak je lepšie odinštalovať ju
  Opravy náhradných dielov

 • Uvedenie riadiaceho systému do prevádzky

  Inštalácia jazykov (Slovenčina) – niektorí výrobcovia „zabúdajú“ na naše regionálne podmienky a stroje komunikujú s obsluhou iba v cudzom jazyku. Väčšinu riadiacich systémov Vám môžeme pomôcť „naučiť“ komunikovať po slovensky
  Upgrade RS – zvýšime Vám komfort obsluhy, nové verzie softvéru obsahujú vylepšené možnosti pre obsluhu a programovanie stroja
  Doplnenie strojovej osi – ak potrebujete zvýšiť svoje technologické možnosti, niekedy stačí k stávajúcemu stroju doplniť ďalšiu os (napr. 4., 5. os k frézovaciemu centru). Takéto doplnenie vyžaduje aj úpravu parametrov v riadiacom systéme
  Doplnenie elektrických častí stroja – doplnkové funkcie stroja je možné integrovať do riadiaceho systému a tak zachovať homogenitu ovládania stroja

 • Údržba strojov

  TPM - Total Productive Maintenance
  Preventívna údržba
  Pravidelná plánovaná údržba

 • Sťahovanie technológie

  Optimalizácia technologického toku
  Inštalácia strojov

 • Zavedenie diaľkovej diagnostiky strojov

  RCS - Remote Control System - diaľková diagnostika strojov
  RPC SINUMERIK - Remote Procedure Call - pripojenie riadiaceho systému do siete (TCP/IP protokol) a prístup k jeho dátam

 • Prebierky strojov

  Ak potrebujete prevziať stroj od výrobcu a nie ste si istý, že prezentované parametre dosahuje pomôžeme Vám túto oblasť posúdiť ako tretia nezávislá strana