Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 58

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89
NC tech, s.r.o. | Služby - Optimalizácia strojov
Nachádzate sa:

Optimalizácia strojov

Cieľom užívateľa je produkovať čo najefektívnejšie a v najlepšej kvalite. Každý stroj môže v sebe skrývať rezervy, či už nový alebo po uplynutí vrcholu svojej produktivity, ktoré vedú k zvýšeniu kvality opracovania a ku skráteniu času opracovania.

Na úvod niekoľko modelových situácií:

 • Stroj od výrobcu síce bol optimalizovaný na dohodnutú technológiu, ale tá sa po istom čase zmenila !!!
 • Zmenili sa mechanické pomery v dôsledku zabehania, resp. prirodzeným spôsobom opotrebovania !!!
 • Nevhodné vedľajšie manipulačné časy spomaľujú čas opracovania !!!
 • NC programy sa roky kopírujú a používajú sa ako základ pre ďalšie a ďalšie nové programy, pričom už nikto nevie, či niektoré činnosti sú potrebné alebo nie !!!

Toto je len niekoľko príkladov z praxe, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na kvalitu a čas opracovania.

Naše skúsenosti a znalosti zo systémovej ako aj technologickej časti stroja nám dovoľujú Vám ponúknuť analýzu činnosti Vášho stroja a z nej vyplývajúce možnosti optimalizácie.

Optimalizáciu možno vykonať v častiach stroja ako napr.:

 • Úprava NC programov, cyklov ....
 • Doplnenie NC programov a cyklov o systémové príkazy .....
 • Optimalizácia pohonov – nastavenie regulátorov, čím je dosiahnuté presnejšie a dynamickejšie vedenie osí .....
 • Optimalizácia PLC – úprava vedľajších činností stroja, skrátenie cyklu PLC ....
 • Optimalizácia NC systému – napr. úprava strojných parametrov ....
 • Optimalizácia technológie – úprava rezných podmienok ako napr. rýchlostí, otáčok, upínania, nástrojov, chladenia .....
 • Optimalizácia správy nástrojov – doplnenie identifikácie nástrojov, doplnenie kontroly zalomenia nástrojov
 • Zníženie počtu nepodarkov – doplnenie nástrojovej alebo obrobkovej sondy a k nim určené cykly
 • Zvýšenie presnosti stroja – doplnenie presného odmeriavania
 • Zvýšenie ochrany obsluhy a stroja – doplnenie bezpečnostných funkcií

V prípade ak Vás tieto témy zaujali, kontaktujte nás. Radi Vás navštívime, vykonáme obhliadku stroja(ov) a po prediskutovaní Vaších predstáv vypracujeme návrh riešenia.