Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 58

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 63

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /www/n/c/u15364/public_html/bootstrap.php on line 89
NC tech, s.r.o. | Produkty - Projektová dokumentácia
Nachádzate sa:

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je často podceňovanou súčasťou opráv a rekonštrukcií strojov.

Treba si však spočítať stratu času pri realizácii prác, pokiaľ sa hľadajú riešenia „za pochodu“ a hlavne stratu produkcie, pokiaľ sa vďaka zlej, neúplnej alebo žiadnej dokumentácie hľadá aj malá porucha na zariadení neúmerne dlho.

Ponúkame Vám spracovanie elektrických schém a výkresov s ohľadom na aktuálne bezpečnostné požiadavky a smernice EÚ.

Vďaka desiatkam spracovaných rôznych projektov máme dostatočnú databázu riešení jednotlivých uzlov stroja tak, aby bola funkčnosť zabezpečená hneď po prvom spustení

„Návod sa číta až posledný“ je zľudovelé heslo. My aj napriek tomu považujeme návod za nevyhnutnú súčasť zariadenia a preto ho spracovávame zodpovedne a prehľadne, aby bol pomôckou a nie záťažou pre obsluhu a údržbu stroja.